Biuro Rachunkowe SALDO S.C. działa w oparciu o Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 8215/2004, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych szkoleniach, co umożliwia kompetentne wywiązanie się z przyjętych wobec Klientów zobowiązań.

Z tytułu wykonywanego zawodu posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A..

Każdy Klient, który podpisze z naszym Biurem umowę, ogranicza swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, czyli wystawiania faktur/rachunków sprzedaży oraz gromadzenia dokumentów zakupu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Rysunek2

 

promocja02
promocja01